Веб сайт хийх үйлчилгээ

Бид хувийн, байгууллагын, онлайн худалдааны (e-commerce), блог гээд бүх төрлийн вебсайтыг хүссэн загвар дезайнтайгаар хийж гүйцэтгэнэ. Манай компанийг сонгож вебсайтаа хийлгэснээр таньд дараах давуу талууд үүснэ.

  • Ямарч технологийн мэдлэг шаардлагагүйгээр вебсайтынхаа агуулгыг хялбараар шинэчлэх боломжтой админ интерфейс
  • Бүх төрлийн төхөөрөмж дээр хамгийн сайнаараа харагдах дезайн
  • Вебсайт болон олон нийтийн сүлжээ хоорондын холболт
  • Нээх өдөр гэхэд хуучин веб сайт, эсвэл олон нийтийн сүлжээнээс өгөгдөл шилжүүлэхэд тусламж
  • Нээснээс хойш 1 сарын хугацаанд сургалт болон тусламж
  • Вебсайтаа хямд байрлуулах сервер
  • Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтныг ямарч зардалгүйгээр 24/7 орлож чадах чатбот

Веб сайт ямар дарааллаар бүтдэг вэ?

01. Илрүүлэх

Та болон танай компани яг юу хүсэж байгааг илрүүлэх үйл явц юм. Нэгээс олон удаа харилцан ярилцсаны үр дүнд үүнийг тогтооно

02. Загварчлах

Код бичихээсээ өмнө вебсайтын ерөнхий дезайныг гаргаж түүн дээрээ танай талын зөвшөөрлийг авна.

03. Хөгжүүлэх

Хоёр талын харилцан баталгаажуулсан дезайны дагуу хөгжүүлэлт хийгдэнэ.

04. Нэвтрүүлэх

Өгөгдөл оруулж вебсайтыг нээх бэлтгэлд тусална.