Хүний нөөцийн удирдлагын програм

Бид нээлттэй эхэд тулгуурласан хүний нөөцийн удирдлагын систем (ХНУС) болох U2C HR - ийг  санал болгож байна. ХНУС нь компаны хүний нөөцийн үндсэн болон стратекийн функцүүдийг нэг цэгт төвлөрүүлсэн цогц програм хангамж юм. Энэ програм нь шинэ ажилтан сонгон шалгаруулах процес гэх мэт бичиг цаасны, цаг их зарцуулдаг, гар ажиллагаа ихтэй хүний нөөцийн үндсэн ажлуудыг хялбарчилж, ажиллах хүчийг хэмнэхээс гадна компаны удирдах үйл ажиллагааг автоматжуулж өгнө.

Үндсэн модуль

U2C HR нь хүний нөөцийн үндсэн модуль болон нэмэлт 6 модулиудаас бүтдэг. Үндсэн модульд зайлшгүй шаардлагатай дараах цэснүүд орно. 

 • Хянах самбар 
 • Эрхийн тохиргоо
 • Суурь мэдээллийн бүртгэл
 • Ажилтнуудын бүртгэл
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Тайлан
 • Зар мэдээ
 • Баримт бичгийн сан

Нэмэлт модулиуд

Та үндсэн модуль дээр нэмээд дараах нэмэлт модулиудаас өөрийн хэрэгцээнд зориулан сонгон авах боломжтой. 

 • Сонгон шалгаруулалт 
 • Ажилтны үнэлгээ 
 • Цагийн тооцоо 
 • Дотоод үйлчилгээ 
 • Эрүүл мэндийн үзлэг